Meny

Upptäckarna

Barn_logga_liten.jpg Välkommen till Upptäckarna!
Grindtorpskyrkans söndagsskola för barn 10-14 år.

Till Upptäckarna är du välkommen varje söndag under året, frånsett jul och sommarledighet, se kalender.

Vi inleder med samling tillsammans med Skatten, då vi sjunger, ber tillsammans och samlar in en kollekt till ett barnhem i Bolivia. Därefter går upptäckarna till sin grupp. Där erbjuds samtal och diskussioner kring vad kristen tro innebär. Vi fördjupar oss även i någon eller några bibelord från Bibeln.

De sånger barnen får lära sig på Upptäckarna, sjunger de på våra familjegudstjänster och gemensamma fester. Mera information om sångerna hittar du på Instagram.

Återigen, varmt välkommen!

Grindtorpskyrkan · Grindtorps skolgränd 4, Täby · info@grindtorpskyrkan.se

Facebook · YouTube · Instagram sondagsskolangrindtorp · Instagram grindtorps_kyrkan