Meny

Mission

Grindtorpskyrkans engagemang gäller inte bara Täby och resten av vårt närområde, vi finns även med och understödjer viktiga arbeten utanför Sveriges gränser. Kyrkans missionsmedel kommer från i huvudsak två olika håll, dels från gåvor i församlingen, dels från försäljning i kyrkornas Second hand-butik i Täby. En del av pengarna går till evangeliskt arbete, att sprida evangelium genom predikan, spridning av biblar etc. Den andra delen, där vi använder pengar från Second hand-butiken, är ett socialt arbete. Det innebär att vi kan stödja barnhem och arbete vid rehabiliteringscenter för missbrukare. Här är en kort sammanfattning av vårt internationella engagemang.

Vid frågor kontakta Dan Gustafsson på mail: mission@grindtorpskyrkan.se

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Balochistan.jpg EVANGELISKA INSATSER

Balochistan – bibelöversättning
Grindtorpskyrkan stöder ett arbete i ett bibelöversättningsprojekt med att översätta Bibeln till Balochiska.

Bazna, Rumänien - evangelisation och församlingsbygge
Grindtorpskyrkan medverkar i ett evanglisations- och församlingsbyggande arbete i staden Bazna. Bazna ligger i ett område där befolkningen till största delen är Romer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SOCIALA INSATSER

Mission Possible
Grindtorpskyrkan stöder Mission Possibles arbete med att hjälpa gatubarn i Ryssland och Östeuropa. Mission Possible Sweden är en självständig, ideell hjälporganisation, som har hjälpt gatubarn sedan 1997. Grindtorpskyrkan har under flera år varit bidragsgivare till ett hjälparbete för kvinnor med drogproblem i orten Asbest, Ryssland. Mer information finns på http://mp.org/sv

Barnhemmet Nuru Africa, Nairobi, Kenya
Två mil utanför Kenyas huvudstad Nairobi ligger en ort som heter Thogoto. Här startades 1993 ett center för att kunna hjälpa alla de gatubarn som fanns i Thogoto och i de närliggande orterna Dagoretti och Kikuyu. Under de 19 år som gått sedan starten har Nuru Africa utvecklats till ett väl fungerande center där gatubarn, föräldralösa barn och barn som av olika anledningar inte har möjlighet att gå i skolan kan få bo och få ekonomisk sponsring till skolavgifter och skoluniformer.
Mer information: African Centre for Child Care and Protection (ACCCP), Nuru, Kenya.
https://nuruafrica.org/

Bolivia_barnhem.jpg Boliviavännernas barnhem, Vida Nueva, Quillacollo, Bolivia
• Boliviavännernas insamlingsstiftelse är sedan mitten på 80-talet engagerade i barnbyn Vida Nueva i Quillacollo, Bolivia. Barnbyn drivs i huvudsak genom fadderverksamhet från Sverige och medel skickas varje månad till driften.
• Barnbyn är en institution för barn i Bolivia, som på ett eller annat sätt inte kan bo hemma. Vissa föräldrar har inte råd att ha dem hemma och andra barn är föräldralösa.
• På barnbyn finns idag cirka 55 barn, allt ifrån 2 till 19 år.
• Grindtorpskyrkan har under flera år gett stöd till barnhemmet genom de pengar som kommer från Second hand-butiken.

Mer information: http://boliviabarn.com/

Grindtorpskyrkan · Grindtorps skolgränd 4, Täby · info@grindtorpskyrkan.se

Facebook · YouTube · Instagram sondagsskolangrindtorp · Instagram grindtorps_kyrkan