Meny

Stororden

Den kristna tron och traditionen rymmer flera stora ord, som synd, skam, försoning, nåd, förlåtelse, helgelse, försoning, gemenskap, liv, Ande och skapelse. Jag kommer att utgå från dessa storord under mina predikningar under resten av våren och försommaren. Flera av dessa ord har i vårt moderna samhälle tappat sin betydelse. Dessa ord och begrepp är viktiga att återerövra för att kunna leva ett gott och rättfärdigt liv. I kalendern ser du när de olika orden kommer att lyftas fram.

Vänliga hälsningar
Sven-Gunnar Hultman

Grindtorpskyrkan - Grindtorps skolgränd 4, Täby - info@grindtorpskyrkan.se