Grindtorpskyrkan
Augusti 2022

v. 31
7 11:00 Gudstjänst
Predikan Sven-Gunnar Hultman. Tema: "Livets vatten". Sång Barbro Nygren. Sänds även över YouTube.
14:00 Gudstjänst
Emanuelförsamlingen har gudstjänst på ryska. Möjlighet att få tolkning.
v. 32
14 11:00 Gudstjänst
Predikan Tina Fosselie. Tema: "Andens liv". Sång Veronica Gelland Boström. Sänds även över YouTube.
14:00 Gudstjänst
Emanuelförsamlingen har gudstjänst på ryska. Möjlighet att få tolkning.
v. 33
21 11:00 Gudstjänst
Predikan Sven-Gunnar Hultman. Tema: "Livgivande näring". Sång Anders Bard. Sänds även över YouTube.
14:00 Gudstjänst
Emanuelförsamlingen har gudstjänst på ryska. Möjlighet att få tolkning.
v. 34
28 11:00 Gudstjänst
Predikan Tina Fosselie. Tema: "Fruktbärande liv". Ingela Hellqvist sjunger. Konfirmationsavslutning och Lägereko. Skatten och Upptäckarna startar upp. Sänds även över YouTube.
14:00 Gudstjänst
Emanuelförsamlingen har gudstjänst på ryska. Möjlighet att få tolkning.
v. 35
30 ti 19:00 Anden i vårt liv
Undervisning om den helige Ande. Samtal. Bön och förbön.