Grindtorpskyrkan
Januari 2022

v. 52
2 11:00 Gudstjänst
Predikan Tina Fosselie. Tema: "Med tron som drivkraft". Sång Veronica Gelland Boström.
v. 01
5 on 12:30 Lunchmusik med Göran Nygren
9 11:00 Gudstjänst
Predikan Sven-Gunnar Hultman. Tema: "Skapelsen". Sång familjen Nygren. Nattvard. Skatten och Upptäckarna. Kyrkfika.
v. 02
12 on 12:30 Lunchmusik med Göran Nygren
13 to 09:30 Promenad från Skavlöten
Vi promenerar ca en timme och avslutar med gemensamt fika. Medtag egen matsäck, kläder efter väder. Vårt måtto är "Gemenskap och hälsa".
16 11:00 Gudstjänst
Predikan Tina Fosselie. Tema: "Abraham - att lyda Gud". Sång av Ingela Hellqvist. Skatten och Upptäckarna.
12:15 Extra Församlingsmöte
Mer information på intranätet. Mötet blir direkt efter gudstjänsten.
v. 03
18 ti 12:00 Bön i kyrksalen
Vi samlas vid några tillfällen denna vecka för att be.
19:00 Bön i kyrksalen
19 on 12:00 Bön i kyrksalen
12:30 Lunchmusik med Göran Nygren
19:00 Bön i kyrksalen
Information om de kristnas situation i Mellanöstern av Open doors Generalsekreterare Peter Paulsson.
20 to 09:30 Promenad från Skavlöten
Vi promenerar ca en timme och avslutar med gemensamt fika. Medtag egen matsäck, kläder efter väder. Vårt måtto är "Gemenskap och hälsa".
12:00 Bön i kyrksalen
19:00 Bön i kyrksalen
23 11:00 Gudstjänst
Predikan Sven-Gunnar Hultman. Tema: "Adam och Eva med familj". Sång Veronica Gelland Boström och Tina Fosselie med flera. Skatten och Upptäckarna.
v. 04
25 ti 19:00 Bön i kyrkan
26 on 12:30 Lunchmusik med Göran Nygren
27 to 09:30 Promenad från Skavlöten
Vi promenerar ca en timme och avslutar med gemensamt fika. Medtag egen matsäck, kläder efter väder. Vårt måtto är "Gemenskap och hälsa".
30 11:00 Gudstjänst
Predikan Tina Fosselie. Tema: "Isak". Kören sjunger. Skatten och Upptäckarna.
13:00 Församlingsmöte