Grindtorpskyrkan
Maj 2021

v. 17
2 11:00 Gudstjänst
Predikan Sven-Gunnar Hultman. Tema: "Alla är välkomna till Jesus". Sång av Barbro Nygren. Nattvardsfirande.
12:00 Kyrkfika över Zoom efter gudstjänsten
Zoom-länk.
v. 18
6 to 12:30 Lunchmusik
Göran Nygren spelar orgel. Vi följer restriktionerna och räknar hur många som befinner sig i lokalen. Möjlighet till ljuständning finns.
18:00 Ungdomsalpha över Zoom
Ett samarbete mellan Enebykyrkan, Åbybergskyrkan, Centrumkyrkan och Grindtorpskyrkan. Kursen är på 8 tillfällen varannan torsdag (jämna veckor). Anmälan till Sven-Gunnar.Hultman@pingst.se.
9 11:00 Gudstjänst
Predikan Tina Fosselie. Sång av Veronica Gelland Boström. Youtube.
12:00 Kyrkfika över Zoom efter gudstjänsten
Zoom-länk.
v. 19
13 to 12:30 Lunchmusik
Göran Nygren spelar orgel. Vi följer restriktionerna och räknar hur många som befinner sig i lokalen. Möjlighet till ljuständning finns.
16 11:00 Gudstjänst
Predikan Daniel Tönnäng. Sång av Peter Tönnäng. Youtube.
12:00 Kyrkfika över Zoom efter gudstjänsten
Zoom-länk.
v. 20
20 to 12:30 Lunchmusik
Göran Nygren spelar orgel. Vi följer restriktionerna och räknar hur många som befinner sig i lokalen. Möjlighet till ljuständning finns.
18:00 Ungdomsalpha över Zoom
Ett samarbete mellan Enebykyrkan, Åbybergskyrkan, Centrumkyrkan och Grindtorpskyrkan. Kursen är på 8 tillfällen varannan torsdag (jämna veckor). Anmälan till Sven-Gunnar.Hultman@pingst.se.
23 11:00 Gudstjänst
Predikan Sven-Gunnar Hultman. Tema: "Pingstens under". Sång Barbro Nygren. Youtube.
12:00 Kyrkfika över Zoom efter gudstjänsten
Zoom-länk.
19:00 Konsert med Lars Arvidsson och Göran Nygren.
v. 21
26 on 19:00 Mansträff
27 to 12:30 Lunchmusik
Göran Nygren spelar orgel. Vi följer restriktionerna och räknar hur många som befinner sig i lokalen. Möjlighet till ljuständning finns.
30 11:00 Gudstjänst
Predikan Sven-Gunnar Hultman. Youtube.
12:00 Kyrkfika över Zoom efter gudstjänsten
Zoom-länk.
13:00 Församlingsmöte