Grindtorpskyrkan
Maj 2019

v. 18
1 on 10:00 Bön och bibelläsning
18:00 Campaigners
Campaigners är ett forum för ungdomar som är intresserade av tro och livets större frågor. Tillsammans utforskar vi det stora äventyret, att leva med Gud varje dag. Mat. Ledare Gabriel Boström. Onsdagar jämna veckor.
2 to 09:00 Gemenskap och Hälsa
Gemenskapspromenad med eget fika. Start Grindtorpskyrkan. Promenad ca 1 timme. Vid otjänligt väder fikar vi med det medhavda fikat i kyrkan.
3 fr 19:00 Ungdomssamling
Grillkväll i Åbybergskyrkan, Vallentuna. Arr: Grindtorpskyrkan, Enebykyrkan, Åbybergskyrkan och Centrumkyrkan.
19:00 Fotboll i Näsbydalsskolan
5 11:00 Gudstjänst
Predikan Sven-Gunnar Hultman. Tema: "Vad är försoning? Vad är förlåtelse?" Kören sjunger. Nattvard. Skatten och Upptäckarna.
v. 19
7 ti 19:00 Bön och bibelläsning
8 on 10:00 Bön och bibelläsning
9 to 09:00 Gemenskap och Hälsa
Gemenskapspromenad med eget fika. Start Grindtorpskyrkan. Promenad ca 1 timme. Vid otjänligt väder fikar vi med det medhavda fikat i kyrkan.
18:00 Ungdomsalpha
Gemenskap, fika, undervisning och samtal om kristen tro för ungdomar i Centrumkyrkan, Vallentuna. Arr: Grindtorpskyrkan, Enebykyrkan, Åbybergskyrkan och Centrumkyrkan.
10 fr 19:00 Fotboll i Näsbydalsskolan
12 11:00 Gudstjänst
Predikan Sven-Gunnar Hultman. Tema: "Vad är skam? Vad är välsignelse?". Sång Anna-Karin Hultman. Skatten och Upptäckarna.
v. 20
13 19:30 Körövning
14 ti 19:00 Bön och bibelläsning
15 on 10:00 Bön och bibelläsning
18:00 Campaigners
Campaigners är ett forum för ungdomar som är intresserade av tro och livets större frågor. Tillsammans utforskar vi det stora äventyret, att leva med Gud varje dag. Mat. Ledare Gabriel Boström. Onsdagar jämna veckor.
16 to 09:00 Gemenskap och Hälsa
Gemenskapspromenad med eget fika. Start Grindtorpskyrkan. Promenad ca 1 timme. Vid otjänligt väder fikar vi med det medhavda fikat i kyrkan.
19 11:00 Gudstjänst
Predikan Marita Leijel. Kören sjunger. Skatten och Upptäckarna.
Grillning efter gudstjänsten.
v. 21
21 ti 19:00 Bön och bibelläsning
22 on 10:00 Bön och bibelläsning
18:00 Samtalsgrupp för män
En öppen grupp för män, där vi samtalar och fikar.
23 to 09:00 Gemenskap och Hälsa
Gemenskapspromenad med eget fika. Start Grindtorpskyrkan. Promenad ca 1 timme. Vid otjänligt väder fikar vi med det medhavda fikat i kyrkan.
13:00 Gemenskapsträff
Psykolog Alf B Svensson talar om: ”Så blir hela livet ett rikt och meningsfullt liv”. Servering. Mer information här.
18:00 Ungdomsalpha
Gemenskap, fika, undervisning och samtal om kristen tro för ungdomar i Centrumkyrkan, Vallentuna. Arr: Grindtorpskyrkan, Enebykyrkan, Åbybergskyrkan och Centrumkyrkan.
26 11:00 Gudstjänst
Predikan Sven-Gunnar Hultman. Tema: "Gemenskap". Barnen medverkar med sång. Sång Anneli Sternegård. Söndagsskolfest. Inbjudan till sommarfesten.
13:00 Församlingsmöte
Beslut om kulör vid fasadrenovering av Grindtorpskyrkan.
v. 22
27 19:30 Körövning
28 ti 19:00 Bön och bibelläsning
29 on 10:00 Bön och bibelläsning
18:00 Campaigners
Campaigners är ett forum för ungdomar som är intresserade av tro och livets större frågor. Tillsammans utforskar vi det stora äventyret, att leva med Gud varje dag. Mat. Ledare Gabriel Boström. Onsdagar jämna veckor.
30 to 09:00 Gemenskap och Hälsa
Gemenskapspromenad med eget fika. Start Grindtorpskyrkan. Promenad ca 1 timme. Vid otjänligt väder fikar vi med det medhavda fikat i kyrkan.