Meny

Historik

GRINDTORPSKYRKANS HISTORIA

Redan 1925 bildades en så kallad utpost till Filadelfiaförsamlingen i Stockholm i Roslags Näsby i Täby. Man samlades i hemmen och vid särskilda tillfällen i tillfälliga lokaler. Tio år senare byggdes ett kapell på Sågtorpsvägen i Roslags Näsby vilket blev början på en expansiv period. Bland annat startades en söndagsskola för traktens barn.

I januari 1974 flyttades verksamheten till Grindtorpskyrkan i närheten av nybyggda Täby Centrum, på samma plats där kyrkan står i dag. De följande tjugo åren växte arbetet ytterligare, antalet medlemmar fördubblades, och lokalerna blev för trånga. Den gamla Grindtorpskyrkan skänktes till Filadelfia i Ärla som flyttade den till Bauska i Lettland.

En ny kyrka uppfördes, med större och bättre lokaler för till exempel gudstjänster och verksamhet bland barn och unga. Den nuvarande Grindtorpskyrkan invigdes i januari 1996.

Under 2013 beslutade församlingsgruppen att bilda en egen juridiskt fristående församling med namnet Grindtorpskyrkan.

Grindtorpskyrkan · Grindtorps skolgränd 4, Täby · info@grindtorpskyrkan.se

Facebook · YouTube · Instagram skattengrindtorp · Instagram grindtorps_kyrkan