Meny

Föreläsningar

Kristen tro - the basic

Fyra föredrag om kristen tro. Kristen tro är idag den största religionen i världen. En tro som har en stark gemensam kärna, men där det finns många olika kulturella uttryck. Sverige har under drygt 1000 år varit ett land, som formats av kristen tro och praxis. Idag finns det många synliga och osynliga uttryck för det i samhället. Det nutida Sverige är idag ett sekulärt land, vilket innebär att många saknar kunskap om vad kristen tro är och hur den uttrycks. Vi vill därför ge dig möjligheten att under några kvällar få lyssna in vad kristen tro är. Det kommer även ges möjlighet till att ställa frågor efter föredragen.

Föreläsare: Sven-Gunnar Hultman, pastor i Grindtorpskyrkan Täby.
Onsdagar kl. 19.00-20.00 i Grindtorpskyrkan.

30 janGud - vad finns att säga om honom? En, tre eller ingen?
20 febrBibeln - sanning eller "fake news"?
27 marsLikheter och skillnader mellan kyrkor. Samtal mellan kyrkoherde Michael Öjermo och Sven-Gunnar Hultman.
24 aprilDen kristna kyrkan - världens största rörelse.

Grindtorpskyrkan - Grindtorps skolgränd 4, Täby - info@grindtorpskyrkan.se