Meny

Coronaviruset

Vi planerar att utifrån rådande förutsättningar göra en så välfungerande verksamhet som det går. Det är gudstjänster på söndagar kl. 11.00. I kyrksalen kan vi enligt rådande restriktioner ta emot 50 personer plus medverkande. Söndagsskolan har en egen ingång vid expeditionerna. Detta gör att vi kan se det som en separat samling som får ha ytterligare 50 personer. Innerdörrarna mellan gudstjänsten och söndagsskolan kommer att vara stängda. Gudstjänsterna kommer även att livesändas över YouTube. Där finner du också andakter och tidigare gudstjänster/predikningar.

Vi kommer inte ha någon servering efter gudstjänsterna under augusti och september.

Du kan även höra predikningar från Grindtorpskyrkan på https://www.sondaghelaveckan.se/.

Mindre samlingar för ungdomar och bönesamlingar kommer att fortsätta i kyrkan.

Har du behov av samtal så får du gärna kontakta våra pastorer.

Grindtorpskyrkan - Grindtorps skolgränd 4, Täby - info@grindtorpskyrkan.se