Meny

BLOGG

Andens liv

Banner_blogg_pastor_grindt.jpg

Täby 20180412

Bibelutdelning
På söndag 15/4 är det gudstjänst för hela familjen. Ca tio barn kommer att få en Bibel i gudstjänsten. Tina Fosselie kommer att medverka i gudstjänsten och tala om Bibeln.

Valborg
Vi ser framemot en härlig kväll den 30 april med mycket folk. Kvällens program innehåller två konserter. En som vi med egna krafter formar och en med Sebastian Stakseth som gäst. Sebastian har gjort en spännande livsresa och är en ambassadör för vad Jesus kan göra med en människa. Från hat till fylld med kärlek. Du kan lyssna på hans livsberättelse här: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1049625?programid=3765
Be för den här kvällen och för alla dem som kommer att komma.

Predikningar
Under fyra söndagar kommer jag att predika om av Guds Ande för med oss människor. Hur han förvandlar och förändrar. Hur han ger gåvor till oss. Söndagen den 22/4 är temat Guds Ande förenar människor, den 29/4 är temat Tungotal och profetia, den 6/5 är temat Profet för sin tid och den 20/5, Pingstdagen, är temat Guds Ande föder på nytt.
Pingst står för karismatiken, att Gud sänder sin Ande för att ge oss människor liv. Vi ser i naturen dessa dagar hur livet bryter fram. Det står i 1 Mos 1:2-3 ” 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. 3 Gud sade: ”Varde ljus!” Och det blev ljus.” Samme Ande som var verksam när skapelsen kom till. Det liv som då formades har genom generationer gått vidare både i växt- och djurriket. Vi människor blev levande varelser genom att Guds Ande inblåstes i oss, så när vi nu närmar oss Pingsthelgen, är det en god tid att ta tid för att se och upptäcka vad Anden ger oss och vill ge oss.

Marstorget
Nu börjar bostadsrätterna bli klara som byggs vid kyrkan. Vi har nu snart nästan 1000 nya grannar! Marstorget kommer under året att färdigställas. Jag har pratat med Täby kommun att vi tillsammans gör en gemensam invigning av torget under året.

Mansfrukost
Lördagen den 14 april kl 9.00 är det Mansfrukost. Kyrkoherde Michael Öjermo talar om mansrollen i dagens samhälle. Kostnad: 50 kr. Anmälan till ludwigpeter@outlook.com .

Vänliga hälsningar
Sven-Gunnar HultmanTäby 20171024
Mitt i hösten
Hösten är en årstid som bjuder på dagar med sol och klar luft. Men! Också dagar då regnet, blåsten och kylan gör att vi vill krypa in i oss själva. Det känns långt ifrån dagarna då solen värmde. Vi ska igenom en vinter, som vi aldrig riktigt vet hur den blir. Vi kompenserar den mörka årstiden med att tända ljus och fira advent och jul.
Men innan dess är det Allhelgonahelgen. En helg då vi påminns om att livet här på jorden inte vara för evigt. Vi minns nära och kära som dött. Det är viktigt att då och då stanna upp och tänka på de eviga frågorna och svaren. På söndagen under Allhelgonahelgen kommer jag att tala om himmeln. Det är plats som vi inte vet så mycket om. Bibeln berättar för oss att det är evig plats som väntar oss efter döden, där vi får leva i gemenskap med Gud. Efter Allhelgonahelgen kommer jag åka några dagar på en tyst retreat på Bjärka Säby (Linköping) som ordnas av Pingst. Dagar då jag får möjlighet att tänka på de stora frågorna och svaren och lyssna in Guds röst, utan att störas av så mycket annat.
Under några söndagar i november och december kommer jag att fortsätta att tala om de eviga frågor, som Jesus återkomst och det rike vi väntar på.

Bibelskola ABC
Bibelskolan samlar idag ca 350 elever. Vi är tio församlingar som är med i den. Nästa år blir det ytterligare någon mer. Det är spännande att resa runt till olika pingstförsamlingar i Storstockholm och undervisa. Jag undervisar om nattvarden och det är intressant att ta del av olika frågor och dialoger kring denna så viktiga måltid.

UMU
Under v.45 kommer ett ungdomsteam från UMU att bo i kyrkan. De kommer att vara med på de aktiviteter som händer i kyrkan under veckan. Fredagen den 10/11 kommer de att undervisa på ungdomssamlingen. Det är även Tacokväll från kl. 17 den dagen.

Marcus Olsson
Den 25 nov blir det en ungdomsdag med gatupastor Marcus Olsson från Göteborg. Marcus talar och berör den unga generationen. Marcus kommer dela tankar utifrån sin egen resa och i mötet med andra tala om "Det är aldrig kört" hur viktig en enda person kan vara. Att någon ser, lyssnar och vägrar ge upp när man själv tappat hoppet kan bokstavligen vara skillnaden mellan liv och död. Ett av Marcus ledord är: "Du kan inte hjälpa alla, men du kan hjälpa en".

Konserter
Under november och december blir det tre konserter i Grindtorpskyrkan. Tillfällen då vi beröras av musik och sång som ger oss ro och harmoni.Täby 20170831
Välkommen till en spännande höst i Grindtorpskyrkan
Det finns mycket oro i världen idag, liksom det nästan alltid har varit. Världens befolkning ökar och därmed drabbas många fler av naturkatastrofer. Fler än någonsin är på flykt. Många är drabbat av svältkatastrofer. Allt fler är beroende av att världens mäktigaste ledare fattar goda beslut. Jesu ord från bergspredikan är ett ord som gäller alla människor; ”Saliga är de som skapar frid, de skall kallas Guds barn.” Matt 5:9. Det är lätt att kännas sig liten inför allt detta, men vi kan var och en alltid göra något för vår nästa. Vi kan genom våra förböner vara med om att förändra de mest svåra situationer.
”Det är saligare att ge än att få” (Apg 20:35). Att ge av våra resurser för de som har det sämre ger en hjälp för den som behöver. Den positiva tillbaka är glädjen över att fått vara någon till hjälp. Jag fick del av en rapport från Mission possible och det arbete vi stöder genom dem i Asbest i Ryssland. Kvinnor och barn som hamnat i mycket svåra livssituationer har fått hjälp i det kristna center som Mission possible driver. Några hade fått ett nytt liv därför att vi hade delat med oss!

Gudstjänster
Varje söndag är det gudstjänst kl. 11.00 under hösten. En gudstjänst är ett möte med Gud och varandra. En gudstjänst berör och ger en hjälp för vardagen. Det är oerhört viktigt i vårt sekulära och stressade samhälle att få avskilja tid för att tillbe och lovsång Gud, att få lyssna in hans ord. Vi behöver också bli frimodigare att berätta om vad gudstjänsten ger oss till vår omgivning. Många berättar idag om t.ex. yoga ger dem hjälp. Tänk att istället få dela hur bönen, lovsången och gudstjänsten ger inre frid, helhet, harmoni och livskraft.
VI satsar extra på barnen och familjer under hösten genom att vi förutom har Skatten och Upptäckarna, även har två gudstjänster för små och stora med Tina Fosselie.

Ungdomar
Nu finns det aktiviteter på fredagarna för ungdomar. I kalendern och på facebook finns det uppdatering av vad som händer.
Vi planerar en konfirmationsundervisning från jan 2018 tillsammans med Åbybergskyrkan, Centrumkyrkan och Enebykyrkan. Mera information finns här

Församlingsbibelskola
Den 19 september startar hösten Bibelskola ABC. Tio pingstförsamlingar i Storstockholm står bakom den. Bibeln/som norm, Nattvard, Gudstjänst, Bön, Givande/Tionde, Relationer, Gemenskap/Äktenskap, Vila/sabbat Själavård/Bikt. Kursavgift: 200 kr. Ett samarbete mellan pingstkyrkor i Storstockholm. Lärare är pastorer från olika pingstkyrkor. Anmälan till sven-gunnar@grindtorpskyrkan.se

Församlingsdag
Välkommen med på en församlingsdag. Dagen blir i Skärgårdskyrkan på Värmdö. Temat för dagen är: Att vara en kristen oas mitt i Täby, vad innebär det? Sven-Gunnar Hultman kommer att undervisa och leda samtalen. Tina Fosselie kommer att hålla i aktiviteter för barnen. Dagen avslutas med att vi lovsjunger och ber tillsammans. Det blir även god mat och god gemenskap.

Schema för dagen:
10.00 Fika
10.30 Gemensam aktivitet för vuxna och barn.
12.00 Lunch
13.30 Samling. Sven-Gunnar Hultman undervisar. Samtal. Barnaktiviteter med Tina Fosselie.
15.00 Fika
15.30 Samling. Sven-Gunnar Hultman undervisar. Samtal. Barnaktiviteter med Tina Fosselie.
17.00 Middag
18.30 Lovsång och bön.
19.30 Gemensam städning.

Pris:
Vuxen: 250 kr Student: 150 kr Familj: 700 kr

Anmälan: Skicka en epost till sven-gunnar@grindtorpskyrkan.se med dessa uppgifter: Namn, epost, telefonnummer, allergier, behov av skjuts eller kan skjutsa.

Sven-Gunnar Hultman pastor

Täby 20170803
Gudstjänster
Under augusti kommer jag att predika om treenigheten. Gud Fadern, Gud Sonen och Gud Anden. Tre predikningar som handlar den Gud som vi har relation till. Vi lever alla med olika bilder och tankar om Gud. Bilder och tankar som har formats utifrån våra erfarenheter och kunskap. Det finns alltid ett behov av att spegla sin tro och sin uppfattning i vad Bibeln berättar. Välkommen till tre spännande gudstjänster. Predikningarna som hålls i Grindtorpskyrkan läggs ut på hemsidan http://www.sondaghelaveckan.se/

I höst
Vi får se fram en spännande termin. Under hösten kommer vi ha en Bibelskola tillsammans andra pingstförsamlingar i Storstockholm. Vi kommer även ha en församlingsdag. Vi kommer att fortsätta att arbeta för en god verksamhet för barn och ungdomar.

Förbön
När vi drabbas av svårigheter och sjukdomar är en församlings förböner mycket viktiga. Det bär och hjälper. När vi ber kan mirakler sker. Jag vill uppmuntra till förbön för varandra, särskilt när vi får kännedom om svårigheter och sjukdom.

Parkering
Under augusti kommer vår parkeringsplats få övervakning. Det blir begränsad tid för hur länge vi kan stå där. De som behöver parkeringstillstånd kommer att få det. Detta behöver göras för att det blir allt fler som utnyttjar vår parkering som boendeparkering.

Sven-Gunnar Hultman pastorTäby 20170511
Tankar kring vädret
Sköna maj välkommen fick ett avbrott några dagar med kalla vindar, snö och nattfrost. Men! Det kommer att vända. Vindarna vänder till syd och den norra delen av jordklotet får nu allt mer av solstrålning. Det finns saker som vi kan göra något åt och det vi inte kan göra något åt. Vädret kan vi inte påverka, i alla fall inte som enskilda individer. Forskare varnar sedan många år tillbaka att vår gemensamma livsstil höjer temperatur och därmed kommer vädret att försämras på sikt. Framförallt riskera låglänta delar blir översvämmade. Havsnära finns de största städer i världen och de är i riskzonen. Det som ytterst står på spel är människans framtid på jorden. Hur vi lever idag får alltså konsekvenser för framtiden. Så även om vi inte kan påverka vädret som enskilda, kan vi idag genom att välja en livsstil som inte förstör skapelsen tillsammans med andra som gör samma sak, ge goda förutsättningar för framtida generationer. Detta är en biblisk tanke. Redan i 1 Mos ges uppdraget till människa att vårda och råda över skapelsen. Vi äger den inte, men vi är förvaltare, med ett ansvar inför Gud.

Gudstjänst för stora och små
På söndag den 14 maj kl. 11.00 blir det en spännande gudstjänst. Tina Fosselie kommer att medverka i gudstjänsten. Tillsammans med barnen kommer hon leda oss alla i en skattjakt. Det blir även dop. Kören kommer att sjunga och till kyrkfika blir det även etiopisk mat. Tina Fosselie kommer även i höst medverka i några gudstjänster för stora och små.

Ungdomspastor/ungdomsledare
Vi har ännu inte haft framgång i att hitta någon som kan leda ungdomsverksamheten. Vi får fortsätta att be och arbeta för detta.

Valborg
Även i år blev valborgsfirandet en succé. Kyrkan var välfylld under konserterna. Många fikade i kyrkan och tittade på brasan och fyrverkeriet. För mig personligen kändes det roligt att få vara med om detta. Grindtorpskyrkan var då ”mitt i byn”. Ett stort tack till alla som gjorde denna kväll!

Uthyrningar
Under våren har vi haft rekord många uthyrningar. Detta pga. att biblioteket har byggs om. Utan att ett antal personer ställt upp som värdar har detta inte varit möjligt. Varje insats som görs för församlingen har betydelse. Allt praktiskt arbete i församlingen gör det möjligt att bedriva verksamhet, så att Jesus Kristus blir känd och trodd.

Parkeringsplatsen
Pga. att det nu byggs många nya lägenheter nära kyrkan, börjar vår parkering användas som boendeparkering. Det är trend som kommer att öka. Vi gör därför nu en liten utredning och har tagit kontakt med ett parkeringsbolag. Vi vill hitta den bästa lösningen, så att vi har tillgång till vår egen parkering vid gudstjänster, andra samlingar och för våra uthyrningar. Mer om detta på församlingsmötet den 21/5.

Bibelskola ABC
Förra hösten succé med kvällsbibelskola återkommer till hösten, men start den 19 sep kl. 19.00.

Sven-Gunnar Hultman PastorFörsta bloggen
Detta är min första blogg på Grindtorpskyrkans hemsida. Jag har nu arbetat två månader i församlingen som pastor. Det är många nya människor att lära känna. Jag har prioriterat att söka träffa så många som möjligt och kommer att fortsätta med det. Känner dig fri att bjuda hem mig eller boka ett samtal i kyrkan. I församlingen finns det 160 olika människor. Alla med sin historia och bakgrund. Under några år sysslade jag med släktforskning på min fritid. Det gav mig en ytterligare förståelse av hur viktigt det är att både veta och förstå sin egen bakgrund och andras.

Vi har som församling många härliga utmaningar framför. Täby är en växande region. Det växer upp ett helt nytt kvarter bredvid kyrkan och det gamla Galoppfältet bakom kyrkan kommer de närmaste åren att fyllas med nya bostäder. Jag är övertygad om att många av de som flyttar hit är i behov av en kristen gemenskap. I vårt stressade samhälle kommer behovet av att få sin inre längtan efter helhet och ro bli allt större. De stora livsfrågorna kommer återigen växa i styrka. ”Vem är jag?” Varifrån kommer jag?” ”Vad är livets mening?” ”Vad händer efter döden?” Vi som en kristen kyrka äger svar på dessa frågor och att det är vår stora uppgift, att genom våra liv, gärningar och verksamhet visa detta.

Barnverksamheten
Tina Fosselie kommer att under hösten hjälpa oss med två gudstjänster för stora och små. Hon kommer även att leda två ledarsamlingar för barnledarna. Det finns ett härligt gäng som leder Skatten och Upptäckarna på söndagarna. Vi tror att det finns stora möjligheter att fortsätta att utveckla barnverksamheten, så att flera barnfamiljer kommer till gudstjänsterna och barnverksamheten.

Ungdomsverksamheten
Vi arbetar nu för att anställa en ungdomspastor. Målgruppen för tjänsten är i första hand ungdomar som är 16-25 år. Vi för ett samtal med Centrumkyrkan i Vallentuna kring en anställning. Exakt hur detta kommer landa vet vi inte ännu. Just nu är det viktiga att vi hittar en person som känner kallelse till att arbeta i första hand med ungdomar, men också med andra uppgifter i församlingen. Tjänsten kommer att bli på 100 %. Alla tips tas emot med glädje!

Påsken
Under påsken har vi gudstjänsten tillsammans med Centrumkyrkan i Vallentuna. Välkommen med för att fira påsken. Påsken är den viktigaste högtiden på året i den kristna kyrkan. Vi påminns då om Kristi offer för vår skull och hans uppståndelse. I bönen på tisdag kl.19 (11/4) och i bönen på onsdag kl. 10 (12/4) kommer jag att berätta om vad som hände i Jesu liv dessa dagar före domen och korsfästelsen.

Valborg
Förberedelserna för det stora valborgsfirandet har börjat. Vi ser framemot en härlig dag med manskör, vårtal och konsert med Therese Fredenvall. Kollekten den kvällen kommer att gå till ett projekt som Läkarmissionen bedriver i Etiopien. En lokal organisation i Etiopien kämpar för att befria barn från slavliknande förhållanden huvudstaden Addis Abeda.

20170407

Sven-Gunnar Hultman

Grindtorpskyrkan - Grindtorps skolgränd 4, Täby - info@grindtorpskyrkan.se