Meny

Klimatfasta

Under två söndagar 3/3 och 10/3 kommer jag att predika om vårt ansvar för skapelsen. Jag kommer utgå från det förvaltaransvar som Gud gav oss människor. Predikningarna kommer även innehålla det hopp som Bibeln ger när den talar om en ny himmel och en ny jord.

Idag blir vi allt mer uppmärksammade på att den livsstil vi har inte är hållbar. Vi riskerar att överlämna en jord i ett betydligt sämre skick till kommande generationer. Vi utmanas därför i att ompröva våra liv och det är inte alltid lätt. Jag kommer att försöka ge några redskap för detta i mina predikningar.

Den 6 mars till 20 april är det fasta enligt kyrkoåret. I år har Equmeniakyrkan gått ut med en kampanj som heter Klimatfasta. De uppmuntrar till att under fastan avstå från resor och transportmedel som använder fossila bränslen. Att ändra sina matvanor och äta mer grönt och välja livsmedel efter säsong. Äta mer vegetariskt, ekologiskt hållbart och närproducerat. Att minska sina inköp och satsa på inköp av secondhand, att återvinna och dela med andra. Du kan läsa mer om klimatfastan här: https://equmenia.se/klimatfastan

Att under en tid ompröva sin livsstil, för att finna nya goda vanor är en bra metod. Då kan man efter perioden utvärdera och behålla det som är gott.

Vänliga hälsningar
Sven-Gunnar Hultman

Grindtorpskyrkan - Grindtorps skolgränd 4, Täby - info@grindtorpskyrkan.se

Senast uppdaterad 190301