Grindtorpskyrkan
Mars 2019

v. 09
1 fr 19:00 Fotboll i Näsbydalsskolan
3 11:00 Gudstjänst
Predikan Sven-Gunnar Hultman. Tema: "Vårt ansvar för skapelsen, del 1". Sång Anders Bard. Nattvard. Skatten och Upptäckarna.
13:00 Extra församlingsmöte
Samtal och beslut om fasadrengöring och ommålning.
v. 10
4 19:30 Körövning
5 ti 19:00 Bön och bibelläsning
6 on 10:00 Bön och bibelläsning
18:00 Campaigners
Campaigners är ett forum för ungdomar som är intresserade av tro och livets större frågor. Tillsammans utforskar vi det stora äventyret, att leva med Gud varje dag. Mat. Ledare Gabriel Boström. Onsdagar jämna veckor.
18:00 Onsdagsgrupp för män
En öppen grupp för män, där vi samtalar och fikar.
19:00 Nattvardsandakt
7 to 09:00 Gemenskap och Hälsa
Gemenskapspromenad med eget fika. Start Grindtorpskyrkan. Promenad ca 1 timme. Vid otjänligt väder fikar vi med det medhavda fikat i kyrkan.
8 fr 19:00 Ungdomssamling
Tacos och film i Enebykyrkan. Arr: Grindtorpskyrkan, Enebykyrkan, Åbybergskyrkan och Centrumkyrkan.
19:00 Fotboll i Näsbydalsskolan
10 11:00 Gudstjänst
Predikan Sven-Gunnar Hultman. Tema: "Vårt ansvar för skapelsen, del 2". Kören sjunger. Mats Brengesjö på saxofon. Skatten och Upptäckarna.
v. 11
12 ti 19:00 Bön och bibelläsning
13 on 10:00 Bön och bibelläsning
14 to 09:00 Gemenskap och Hälsa
Gemenskapspromenad med eget fika. Start Grindtorpskyrkan. Promenad ca 1 timme. Vid otjänligt väder fikar vi med det medhavda fikat i kyrkan.
18:00 Ungdomsalpha
Gemenskap, fika, undervisning och samtal om kristen tro för ungdomar i Centrumkyrkan, Vallentuna. Arr: Grindtorpskyrkan, Enebykyrkan, Åbybergskyrkan och Centrumkyrkan.
15 fr 19:00 Fotboll i Näsbydalsskolan
17 11:00 Gudstjänst
Predikan Dan Kihlström från Bolviavännerna. Sång Anneli Sternegård. Skatten och Upptäckarna.
v. 12
18 19:30 Körövning
19 ti 19:00 Bön och bibelläsning
20 on 10:00 Bön och bibelläsning
18:00 Campaigners
Campaigners är ett forum för ungdomar som är intresserade av tro och livets större frågor. Tillsammans utforskar vi det stora äventyret, att leva med Gud varje dag. Mat. Ledare Gabriel Boström. Onsdagar jämna veckor.
21 to 09:00 Gemenskap och Hälsa
Gemenskapspromenad med eget fika. Start Grindtorpskyrkan. Promenad ca 1 timme. Vid otjänligt väder fikar vi med det medhavda fikat i kyrkan.
22 fr 19:00 Fotboll i Näsbydalsskolan
23 17:00 Församlingens Årsmöte
Medverkan av Niklas Piensoho. Överlämnande av kyrkobyggnaden. Servering.
24 11:00 Gudstjänst
Predikan Sven-Gunnar Hultman. Tema: "Vad är synd? Vad är nåd?" Sångare från Betel, Bromma folkhögskola. Skatten och Upptäckarna.
v. 13
26 ti 19:00 Bön och bibelläsning
27 on 10:00 Bön och bibelläsning
19:00 Kristen tro - the basic
Likheter och skillnader mellan kyrkor. Samtal mellan kyrkoherde Michael Öjermo och pastor Sven-Gunnar Hultman. En av fyra föreläsningar om kristen tro. Möjlighet till frågor. Fri entré. […]
28 to 09:00 Gemenskap och Hälsa
Gemenskapspromenad med eget fika. Start Grindtorpskyrkan. Promenad ca 1 timme. Vid otjänligt väder fikar vi med det medhavda fikat i kyrkan.
13:00 Gemenskapsträff
Monica Winerdal och Gun-Britt Olofsson berättar om Scandinaviska turistkyrkan - en välsignelse för många. Servering. Mer information här.
18:00 Ungdomsalpha
Gemenskap, fika, undervisning och samtal om kristen tro för ungdomar i Centrumkyrkan, Vallentuna. Arr: Grindtorpskyrkan, Enebykyrkan, Åbybergskyrkan och Centrumkyrkan.
29 fr 19:00 Fotboll i Näsbydalsskolan
31 11:00 Gudstjänst
Predikan Monica Werner från Södertörnskyrkan. Sång Daniel Tönnäng. Skatten och Upptäckarna.