Grindtorpskyrkan
December 2018

v. 48
2 11:00 Gudstjänst. 1:a advent
Predikan Sven-Gunnar Hultman. Kören sjunger. Nattvard. Terminsavslutning för Skatten och Upptäckarna.
v. 49
5 on 10:00 Bön och bibelläsning
18:00 Samtalsgrupp för män
Vi fikar och samtalar.
18:00 Campaigners
Campaigners är ett forum för ungdomar som är intresserade utav tro och livets större frågor. Tillsammans utforskar vi det stora äventyret, att leva med Gud varje dag. Mat. Ledare Gabriel Boström.
9 11:00 Gudstjänst
Predikan Sven-Gunnar Hultman. Sång Anna-Karin Hultman.
16:30 Invigning av Marstorget
Glögg, pepparkakor, tal, sång och julpyssel för barn.
18:00 Julkonsert med Grindtorpskyrkans kör
v. 50
12 on 10:00 Bön och bibelläsning
18:00 Campaigners
Campaigners är ett forum för ungdomar som är intresserade utav tro och livets större frågor. Tillsammans utforskar vi det stora äventyret, att leva med Gud varje dag. Mat. Ledare Gabriel Boström.
14 fr 19:00 Tonår de Luxe
Julmaskerad i Grindtorpskyrkan. Gemensam träff med Enebykyrkan, Grindtorpskyrkan, Åbybergskyrkan, Centrumkyrkan och Young Life. Mer information här.
16 11:00 Gudstjänst
Predikan Gabriel Boström. Tema: "Rädsla och mod". Sång Veronica Gelland Boström.
18:00 Julkonsert med Bromma folkhögskola
v. 51
23 11:00 Gudstjänst
Predikan Sven-Gunnar Hultman. Sång och musik Barbro och Göran Nygren.
v. 52
25 ti 08:00 Julotta
Predikan Sven-Gunnar Hultman. Medlemmar från Grindtorpskyrkans kör sjunger.
26 on 10:00 Bön och bibelläsning
30 11:00 Gudstjänst
Predikan Elisabeth Stjernstoft. Sång Veronica Gelland Boström.